Marbud Drzwi

Polityka prywatności

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników (tj. osób korzystających ze strony internetowej Strony, w tym Użytkowników zdefiniowanych poniżej), korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.marbuddrzwi.pl, zwanej dalej „Stroną”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marbud Grzegorz Mazik z siedzibą we Wrocławiu, adres: Macedońska 1, 51-1113 Wrocław, nr NIP: 9111455547, REGON: 523945780, zwany dalej „Właścicielem”.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Właściciel oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, Właściciel – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

 

Zakres zbierania danych

Właściciel zbiera dane Użytkowników, w sposób określony w Regulaminie.

 

Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy,
 2. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Właściciela, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu przesyłania mu takich treści,
 3. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.
 4. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Właściciela, polegających między innymi na przesyłaniu ankiet satysfakcji klienta – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Właściciela polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Strony.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 1. niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, polegających na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zapytania,
 2. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Właściciela – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Właściciela,
 3. wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

 

Okresy przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy – są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych – od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych dane są przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką przez okres wskazany przepisami prawa dot. przedawnienia roszczeń.
 3. Dane osobowy przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych – są przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki tych treści, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Właściciela (w tym w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Właściciela) – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszelkich zmian i innych żądań w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie stosownego wniosku na dane kontaktowe wskazane w punkcie „Kontakt” niniejszej Polityki prywatności.

 

Mechanizm cookies

Strona używa pliki zwane cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Strony. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Strony będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Właściciel może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Strony w celu:

 1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych.
 2. dostosowywania zawartości strony Strony do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorcy;
 3. przekazywania spersonalizowanych treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony.

 

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Właściciel będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Strony, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony.

 

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas i naszych zaufanych partnerów

Podmioty (Meta Platforms Ireland Ltd., dalej Facebook, oraz Google Ireland Limited, dalej Google) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu lub Aplikacji i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

 1. Google Analytics
  Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, dostarczanym przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich ciągłej optymalizacji. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z Serwisu, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych https://business.safety.google/adsprocessorterms/, w tym treścią standardowych klauzul umownych https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/ będących jej elementem. Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów, dostępne są na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 2. Funkcje reklamowe Google Analytics (DoubleClick)
  Oprócz Google Analytics (patrz powyżej) na tej stronie internetowej aktywne są funkcje reklamowe DoubleClick. W związku z tym za pośrednictwem pliku cookie Google zbierane są dodatkowe dane, które wykraczają poza standardową implementację Google Analytics. W tym celu, oprócz plików cookie Google Analytics, nasz serwis wykorzystuje pliki cookie firm zewnętrznych. Celem DoubleClick jest wyświetlanie Tobie odpowiednich reklam, zarówno naszych, jak i firm zewnętrznych. Twojej przeglądarce przypisany zostaje identyfikator (ID), pełniący rolę swego rodzaju pseudonimu, dzięki czemu można sprawdzić, które reklamy wyświetliła Twoja przeglądarka i które reklamy kliknął użytkownik. Korzystanie z plików cookie DoubleClick pozwala wyświetlać reklamy odpowiadające wcześniejszym odwiedzinom zarówno naszych, jak i innych stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera w USA w celu dokonania oceny i tam są przechowywane przez Google. Dane te będą przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych związanych z konkretnym zamówieniem. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć danych użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tego serwisu. Ponadto można uniknąć gromadzenia przez Google danych generowanych przez pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej, a także przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem. Można również dezaktywować pliki cookie DoubleClick na stronie internetowej Digital Advertising Alliance pod tym adresem https://support.google.com/ads/answer/7395996. Ponadto powyższe informacje na temat „Google Analytics” odnoszą się również do funkcji reklamowych Analytics. Szczegółowe informacje na temat DoubleClick można znaleźć pod adresem:
  https://policies.google.com/technologies/ads
 3. Google Ads
  Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych, w tym pozwala na analizę gromadzonych danych. Google Ads pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie Google Ads dostępne są tutaj https://policies.google.com/technologies/ads.
 4. Narzędzia biznesowe Facebooka
  W związku z korzystaniem z narzędzi biznesowych Facebooka, wraz z Facebook pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, w oparciu o uzgodnienia pomiędzy współadministratorami https://www.facebook.com/legal/controller_addendum zawarte w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO. Zgodnie z tymi uzgodnieniami, odpowiadamy za przekazanie Ci poniższych informacji:
  1. Korzystanie z narzędzi biznesowych stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora i naszych zaufanych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych (reklama behawioralna) oraz dokonywaniu pomiaru skuteczności reklam.
  2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Zasadach dotyczących danych Facebook (w tym informację, że Facebook jest współadministratorem, informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO, informacje o sposobie przetwarzania danych przez Facebook, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook) pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy
  3. Facebook odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook po wspólnym przetwarzaniu.

   

  Facebook pełni także rolę naszego podmiotu przetwarzającego, przy czym może on przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

  1. Piksel Facebooka
   Jest to narzędzie analityczne dostępne w ramach serwisu Facebook, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Sklepie, dostarczane przez Meta Platforms Ireland Ltd., jak również umożliwiające kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Narzędzie to gromadzi informacje o korzystaniu ze Sklepu, które następnie przekazywane są na serwery Facebook. Pamiętaj, że Facebook może je łączyć z innymi informacjami, które pozyskał w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu Facebook, a następnie wykorzystywać dla swoich własnych celów (w tym marketingowych).

   Możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta w serwisie Facebook.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Właściciela mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy Właściciela oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Właściciela (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Właściciela ul. Macedońska 1, 51-113 Wrocław.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy :

   1. e-mail –wysyłając wiadomość na adres: marbuddrzwi@gmail.com 
   2. telefonicznie –dzwoniąc na nr: +48 530 846 150
   3. listownie – wysyłając korespondencję na adres: Marbud Grzegorz Mazik 51-113 Wrocław, ul. Macedońska 1